Coaching

Egetræet er en process, en konstant udfoldelse, fra agern hele vejen til det stærke egetræ. Hele dette potentiale er en del af agernet, der igennem sin udfoldelse gror sine rødder, rejser sig, vejer i vinden og skuer mod himlen. Mennesket er også en konstant process, en process vi ofte glemmer, hvorfor vi ofte holder fast i det der fortæres af processen, eller drømmer os frem til jordens fasthed og solens varme – alt imens vi glemmer hvor vi er i vores process. Først når vi ser og anderkender hvor vi er, kan vi skabe omstændighederne for den videre udfoldelse af vores menneskelige potentiale.  

Igennem samtalen og meditationen finder vi ned til hvor du egentlig er, og begynder at anderkende udgangspunktet for vores samarbejde og din videre udfoldelse. Igennem samtalen og praksissen arbejder vi med at igangsætte og støtte den videre transformation/udfoldelse, og give dig praksisser og forståelser der assisterer processen.

Min egenpraksis og mine studier, holder sig ikke til én bestemt retning, jeg er undersøgende og trækker derfor på visdommen fra forskellige tilgange; filosofien, dybdepsykologien,  spirituelle – og kontemplative praksisser og fysisk træning/kropsbrug. Den holistiske tilgang er vigtig, således at vi ikke overser dele af mennesket. Her er bevidsthed/opmærksomhed et nøgleord, i arbejdet søger vi at fordybe opmærksomheden i det terapeutiske rum, på; rummet, den terapeutiske relation, kroppen og sindet. Ved at benytte, træne og fordybe opmærksomheden øger vi vores kapacitet til at rumme mere af os selv, vores relationer og den livskontekst vi befinder os i. På den måde kan vi træde i relation til livet, danse med det, istedet for blot at reagere.

Kontakt mig for en uforpligtende snakJeg har lokaler på Peter Bangs vej i København, derudover er online videosamtaler også en mulighed. Priser findes nedenfor, det samme gør information omkring de områder, som jeg primært arbejder med; livscoaching, meditation og psykedelisk integration.

- Alexander Grigat

Egetræet er en process, en konstant udfoldelse, fra agern hele vejen til det stærke egetræ. Hele dette potentiale er en del af agernet, der igennem sin udfoldelse gror sine rødder, rejser sig, vejer i vinden og skuer mod himlen. Mennesket er også en konstant process, en process vi ofte glemmer, hvorfor vi ofte holder fast i det der fortæres af processen, eller drømmer os frem til jordens fasthed og solens varme – alt imens vi glemmer hvor vi er i vores process. Først når vi ser og anderkender hvor vi er, kan vi skabe omstændighederne for den videre udfoldelse af vores menneskelige potentiale.  

Igennem samtalen og meditationen finder vi ned til hvor du egentlig er, og begynder at anderkende udgangspunktet for vores samarbejde og din videre udfoldelse. Igennem samtalen og praksissen arbejder vi med at igangsætte og støtte den videre transformation/udfoldelse, og give dig praksisser og forståelser der assisterer processen.

Min egenpraksis og mine studier, holder sig ikke til én bestemt retning, jeg er undersøgende og trækker derfor på visdommen fra forskellige tilgange; filosofien, dybdepsykologien,  spirituelle – og kontemplative praksisser og fysisk træning/kropsbrug. Den holistiske tilgang er vigtig, således at vi ikke overser dele af mennesket. Her er bevidsthed/opmærksomhed et nøgleord, i arbejdet søger vi at fordybe opmærksomheden i det terapeutiske rum, på; rummet, den terapeutiske relation, kroppen og sindet. Ved at benytte, træne og fordybe opmærksomheden øger vi vores kapacitet til at rumme mere af os selv, vores relationer og den livskontekst vi befinder os i. På den måde kan vi træde i relation til livet, danse med det, istedet for blot at reagere.

Kontakt mig for en uforpligtende snakJeg har lokaler på Peter Bangs vej i København, derudover er online videosamtaler også en mulighed. Priser findes nedenfor, det samme gør information omkring de områder, som jeg primært arbejder med; livscoaching, meditation og psykedelisk integration.

Min tilgang til coaching
Jeg trækker på psykologiske, filosofiske og spirituelle principper, som jeg er stødt på og som jeg ser som værende brugbare til at igangsætte og støtte udfoldelses processen. For mig handler det om at udfolde os selv, og blive mere af det vi er, ved at anderkende hvor vi er og træne os selv, således at vores rødder gror dybere, vores stamme står stærkere og vores kroner rækker højere. Det er træningen af mennesket til, i større grad, at kunne varetage egen sjælelig – og psykologisk omsorg, blive mære nærværende og hjertelig. 
Mennesket har kapaciteten til at nære omsorg for sig selv og andre, samtidig med at håndtere livets praktiske og eksistentielle spørgsmål. Desværre har mange af os ikke lært dette, og derfor løber livet ofte af med os og vi ender med at reagere på livet, uden at være helt til stede med os selv, hinanden livet og vores process. Derfor skaber vi igennem coachingen rummet og relationen, hvor vi kan støtte processen og samtidig øge din kapacitet i livets mange aspekter. 

Priser

60 minutter – 600 kroner
5 x 60 minutter – 2500 kroner
60 minutter (studerende) – 400 kroner
5 x 60 minutter (studerende) – 1500 kroner

Livscoaching

Igennem samtalen begynder vi at undersøge os selv og livet i øjeblikket, hermed begynder vi at lære os selv at kende, og kan begynde at træde mere helt ind i vores; relationer, karriere, drømme mv.. 

I samtalen undersøger vi dig og dit liv. Ofte tror vi at vi, vores relationer, jobbet og livet er på én måde, men vi ser det ikke for hvad det egentlig er. Derfor er det svært at udfolde sit potentiale, fordi vi har et forkert udgangspunkt. I kombination mellem samtalen og meditative redskaber, dykker vi ned i hvilke opfattelser, antagelser, drømme og frygter der ligger under vores forhold til os selv, og vores gøren og laden i verden.
Dette samarbjde er en måde at kigge undersøgende, ikke dømmende, på os selv og vores liv. Herfra kan vi spørge os selv; hvilken effekt har mit nuværende selv – og livsforhold på mig selv, mine relationer og mit liv, understøtter det det liv som jeg gerne vil leve, de sunde relationer og det sunde selvforhold?

Ved at integrere nye forståelsesrammer, nye vaner og praksisser, begynder vi og vores liv at udfolde sig. Når vi kender os selv dybere, så begynder vi at kunne forstå verdenen dybere, og dermed transformeres vores oplevelse og gøren i verdenen. I det klarere syn begynder vi at opleve livet som værende meningsfyldt og kostbart, ikke blot at tænke det. 

Østlig filosof/spiritualitet, eksistentialisme, stoicisme, fænomenologi, dybde psykologi, Jungiansk psykologi, og diverse spirituelle visdomstraditioner ligger grundlaget for min coaching tilgang. 

 

Meditations Coaching

Meditation er en praksis til selv-undersøgelse, der giver os mulighed for at erfare os selv på flere niveauer. I dag er meditation i en vestlig kontekst ofte sidestillet med mindfulness, hvilket blot er én form for meditativ praksis. Der findes en lang række forskellige meditative praksisser, der har forskellige formål og anvendeligheder. Kapaciteten til at være opmærksom (mindful) om noget; kroppen, følelserne, tanken, rummet, samtalen mv., ser jeg som grundlaget i en meditativ praksis. 
Herfra kan vi dog bruge meditationen til at undersøge en række aspekter af os selv, alt efter hvor vi er henne i vores praksis og liv. Ved at låne fra forskellige filosofiske og spirituelle traditioner, kan vi arbejde med forskellige niveauer af os selv.

På et personligt plan kan vi f.eks. undersøge og arbejde med; sindets kontrol over os, forholdet til kroppen, relationen til andre mennesker, vores relation til og håndtering af svære følelser mv.. Dette kan bidrage til indsigt omkring ens gøren og laden, ens relationer og give frigøre en fra reaktive mønstre. Opmærksomheden der trænes bidrager til ens nærvær, og kapacitet for at være tilstede i ens liv og relationer. At lære meditation er en måde at blive nærværende med sig selv og sit liv på, så vi ikke blot reagerer på vores liv, men således at vi rent faktisk kan agere i livet. 

Men meditation er ikke blot et redskab der kan skabe psykologisk velvære, og indsigter i vores person. De meditative og kontemplative praksisser har deres rødder i spirituelle traditioner, hvor fokusset transcenderer (og integrerer) det personlige og træder ind i det åndelige. Når vi træder ind på denne del af vores meditative praksis, kan det være en god idé at have en mentor, en der kan spejle en og som man kan sparre med på vejen. Meditationer der søger erfaringer, som der på den ene eller anden måde udfordrer vores selvopfattelse og selvidentikation med vores person, såsom undersøgelse af; Selvet, den subtile krop, chakraerne, det imaginære felt mv., kan være svære at navigere rundt i og forene med et hverdagsliv. 
Meditationen er en smuk praksis, på vores vej mod åndelige erkendelse og udfoldelse. Sparring på vejen er dog anbefalelsesværdigt både for fordybelsen, men også som en sikkerhed for at reducere faren for at køre af sporet. 

I det meditative arbejde trækker jeg igen på en række tilgange; moderne mindfulness, buddhisme, hinduisme, sufisme, kropspsykologi/kropsfænomenologi, transpersonlig psykologi herunder Jungiansk psykologi.  

Følg ‘Insight Timer’ linket til venstre, derinde finder du guidede meditationer.

Psykedelisk integration

Det siges at vi befinder os i den ‘psykedeliske renæssance’, noget som jeg tilsmiler, men som også bidrager til grublerier og bekymring. I den psykedeliske oplevelse stifter vi bekendtsskab med andre lag af psyken, hvor psykisk materiale strømmer til overfalden og hvor vi møder os selv fra et nyt perspektiv – om godt eller ondt. Dette kan være overvældende både i en positiv og negativ forstand. Ønsker vi at udvikle os som følge af den psykedeliske oplevelse, så er oplevelsen blot en døråbning, udviklingsarbejdet begynder først rigtigt efterfølgende, når vi gør indsigterne til en del af vores liv og dagligdag. 

Den psykedeliske oplevelse kan være storslået, om den har været ‘god’ eller ‘dårlig’, så har disse store oplevelser det med at rode rundt i vores selv – og verdensforståelse. Integrationsarbejdet handler om at udfolde materialet fra oplevelsen, og begynde at handle på det, hvor vi gør oplevelsen og indsigterne konkrete i vores moderne hverdagsliv. 
Det kan også være at du står og har svært ved at lande efter oplevelsen, det nye verdens – og selvbillede står måske i skarp kontrast til ens førhenværende forståelse, i en sådan situtation er sparring og meningdannelse omkring oplevelsen samt det nye verdens – og selvbillede essentiel. Den psykedeliske oplevelse åbner måske op for den åndelige dimension af dig selv og livet, en del der bryder med vores konventionelle forståelser. Det kan være svært at skabe mening af f.eks. åndelighed, og det kan derfor være svært at integrere i en moderne verden, men hvis vi får disse åndelige indsigter integreret ligger der et stort udviklingspotentiale. 

I integrationsarbejdet benytter vi både teoretiske forståelsesrammer som transpersonlig og Jungiansk psykologi, til at skabe mening af materialet fra oplevelsen. Derudover benytter vi diverse meditative, kontemplative og kropslige prakisser, der hjælper os med at rodfæste os i vores kroppe, os selv og vores hverdag.