kontrol og frygt

Vi kan prøve at styre livet i en ønsket retning, uden at være bundet op på resultatet. Det er vigtigt at indse, at vi aldrig kan kontrollere udfaldet. Ønsket om at kontrollere udfaldene i vores liv, må vi give slip på, hvis vi ønsker ro, nærvær og autentisk mening. 

Tror vi at vi ved, hvilke resultater vores kontrol skal afføde, så fjerner vi os fra det umiddelbare og virkeligheden. Ikke nok med det, så gør vi os klar til konflikt, med enhver anden realitet end den vi forsøgte at fremtvinge. 

Vær ydmyg, vær nysgerrig og giv slip, kontrol bunder i frygt, en frygt for det kaos som vi er indlejret i, i livet og verdenen. 

I vores given slip, kan vi finde ro i vores liv som det er lige nu, vi kommer i kontakt med virkeligheden af vores liv. 

Når vi finder roen i vores væren og vores liv, finder vi kapaciteten til at være nærværende. Roen skaber pladsen så nærværet kan dukke op, så vi kan være tæt med os selv, vores liv og alt hvad dette indebærer. Vi ser os selv og vores liv, for hvad det virkelig er. 

Nærværet lader meningen af vores liv opstå, det brænder alle vores illusioner om vores liv væk. Alle de illusioner som vi havde skabt med vores kontrol, vores frygt for at møde livet som det virkelig var. Meningen kontrollerer vi ikke, den skaber vi ikke rationelt, meningen opstår når vi møder verden. I øjeblikket, hvor vi møder livet som det er, der skaber vi mening, der er funderet i virkelighed, frem for illusioner.  

Når vi har givet slip, fundet nærværet og meningen, så har vi mulighed for at tage vores næste skridt, fra et virkeligt sted. Næste skridt tages ikke på falske forståelser, baseret på vores ønske om kontrol. Næste skridt tages i sandhed. 

Hvis vi skifter vores kontrol ud med intention, kan vi stadig bevæge os fremad i verden, vi er dog ikke længere afhængige af resultatet. Intentionen retter os ud i verdenen, men den fortæller os ikke hvad resultatet skal være.

Giv slip på kontrollen, find nærværet til dit liv, lad meningen opstå og mød det ukendte med en autentisk intention. Kast dig ud i dansen, hvilke muligheder har du ellers? 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *